Van der Giesen Architecten

Het behouden van het zwembad in Dirksland was een opgave met een aantal oplossingen: Het overdekte zwembad had lekkende polyester badwanden, de technische installatie was totaal versleten, en het budget was beperkt.

De lekkage van het bassin van 25×10 meter was zeer ernstig, maar de rest van het gebouw was in een goede staat. De later bijgebouwde sporthal was ook in een goede conditie. Derhalve is besloten de haalbaarheid van een renovatie te onderzoeken, waar uiteindelijk het plan van vd Giesen Architecten het meest haalbaar bleek te zijn.

Na een goede voorbereiding is het bassin leeg gepompt, de bassinwanden gesloopt, en nieuwe betegelde badwanden gemaakt. In dezelfde periode is in de machinekamer de oude technische installatie verwijderd en vervangen door een compleet nieuwe stookinstallatie, waterbehandeling met waterbuffer, en luchtbehandeling met warmteterugwinning.

De gehele realisatie is na een zorgvuldige voorbereiding turn-key gerealiseerd in slechts zes (6) weken. Dat is een uniek korte periode voor een dergelijke ingreep, gerekend vanaf leegpompen tot feestelijke her-opening.

Als gevolg van het inzetten van uitgekiende moderne technologie is significant bespaard op de lopende exploitatiekosten van het zwembad. Daarnaast is door de snelle realisatie een minimale tijdsverlies in de lopende exploitatie van het zwembad ontstaan. De inzet van kennis en ervaring bij het maken van de plannen heeft daarmee geleid tot een sluitende exploitatie waarin de renovatiekosten zijn gedekt. En daarmee is het zwembad behouden gebleven voor de gemeente Dirksland.