Van der Giesen Architecten

Aan de opgave een bestaand zwembad op een camping aan te passen en drastisch uit te breiden zagen wij wederom een uitdaging schuil gaan. Mede omdat onderdeel van de vraag was iets te maken wat een nieuwe “draai” zou geven aan dit facet van de camping. Dit zonder overigens al te veel van de bestaande gebouwen aan te tasten of te slopen. Door de uitbreiding vorm te geven als ware het één grote tent behoort het gebouw volledig thuis op de locatie. Het eenduidige bouwvolume maakt daarmee de beoogde “nieuwe look” waar. Het hoogste punt van de “tent” markeert de entree van het gebouw, en staat tevens gericht op de richting waaruit de bezoekers het gebouw benaderen. Daarnaast dringt het daglicht tot diep in de ruimte door dankzij de grote hoge ramen. Het interieur met het bad, waterspeeltuin en kuur- gerelateerde baden is vormgegevan als ware het een overdekt tuinlandschap. Daardoor blijft het idee van de tent in stand en wordt de ruimte als licht, ruim en ongedwongen ervaren.

Aan de opgave een bestaand zwembad op een camping aan te passen en drastisch uit te breiden zagen wij wederom een uitdaging schuil gaan. Mede omdat onderdeel van de vraag was iets te maken wat een nieuwe “draai” zou geven aan dit facet van de camping. Dit zonder overigens al te veel van de bestaande gebouwen aan te tasten of te slopen. Door de uitbreiding vorm te geven als ware het één grote tent behoort het gebouw volledig thuis op de locatie. Het eenduidige bouwvolume maakt daarmee de beoogde “nieuwe look” waar. Het hoogste punt van de “tent” markeert de entree van het gebouw, en staat tevens gericht op de richting waaruit de bezoekers het gebouw benaderen. Daarnaast dringt het daglicht tot diep in de ruimte door dankzij de grote hoge ramen. Het interieur met het bad, waterspeeltuin en kuur- gerelateerde baden is vormgegevan als ware het een overdekt tuinlandschap. Daardoor blijft het idee van de tent in stand en wordt de ruimte als licht, ruim en ongedwongen ervaren.