Van der Giesen Architecten

Het ontwerp voor de procesinstallatie in europoort is ontstaan als gevolg van de procestechnologie welke het herbergt. De technologie is gericht op het maken van producten uit afvalstoffen. Een meer dan milieuvriendelijk uitgangspunt. Het uiterlijk van de procesinstallatie verschilt echter niet veel van de gemiddelde procesindustrie. Het gebouw geeft uiting aan datgene wat de installatie doet. De meest moderne technologie die het consumptieproces omkeert. Een vehikel dat ons naar de toekomst brengt. Het gebouw zorgt dus voor datgene wat de installatie zelf niet kan: Imago. De vormgeving van de “schil” is verder volledig bepaald door de onderliggende technologie en de behoefte aan onderhoud van de installatie, ventilatie en brandwerende constructies. Het enige raam in het geheel bevindt zich in de controlekamer.