Van der Giesen Architecten

Het kantoor is volledig opgespannen tussen de voor het gebouw bepalende lijnen en richtingen uit de omgeving. Omdat de achterzijde op het zuiden ligt en de voorzijde op het noorden is dit aangegrepen om in het bouwvolume de overgang van dicht naar open als ontwerpitem te gebruiken. De subtiele overgang in de zijgevel komt onder andere tot uiting in de verdraaiing van het metselwerk vanaf de achterzijde naar de orthogonaal doorlopende glazenwassersbalkons vanaf de voorzijde. Die hoekverdraaiing is tevens aanleiding geweest om de hoofdingang vorm te geven. Deze ingang is bereikbaar vanaf de voorzijde en vanaf het achter het gebouw gelegen parkeerterrein. Door in de gemetselde gevel de ramen diep in de gevel te plaatsen is het binnenklimaat aangenaam en zijn alle ramen vanaf hetzelfde vloerniveau te wassen.