Van der Giesen Architecten

Het generatorgebouw bij de afvalstortplaats te Dordrecht diende behalve de generators en bijbehorende randapparatuur te beschermen voor weer en wind, tevens zorg te dragen voor een efficiënte geluidsisolatie omdat in de toekomst de stortplaats zal worden gesloten en veranderd in een natuurlandschap, grenzend aan de biesbosch. De bestaande omgeving van het gebouw welke bepaald wordt door tijdelijke gebouwen en grootschalige machine’s zal dan dus totaal veranderen. De generators en het gebouw blijven echter op locatie in werking. De generatoren wekken stroom op uit stortgas, het gas dat ontstaat door het verrottings en gistingsproces in het gestorte afval. Het gebouw is ontworpen als zijnde een “black box” en kan daarmee probleemloos de veranderingen in de omgeving weerstaan. De black box heeft daarnaast analogie met de vormgeving van een accu, wat de opgewekte energie weerspiegelt. Daarnaast leent de vorm zich goed voor een optimale geluidisolatie, waardoor de binnen aanwezige 108 dB(A) buiten nauwelijks hoorbaar is.