Van der Giesen Architecten

Het masterplan (of stedenbouwkundig plan) voor vakantiepark de Biesbosch omvat de her- verkaveling van een bestaand vakantiepark met positionering van centrumvoorzieningen en waterpartijen.

In de aanpassingen van de lay-out van het park is met name de verandering van camping naar operationeel vakantiepark tot uiting gekomen. Met ruimere kavels voor hedendaagse chalets en een nieuwe kijk op de entree en een centrumgebouw.

Onderdeel van de overwegingen waren ook de hoofdroute voor infrastructuur, straatverlichting en dergelijke.