Van der Giesen Architecten

De “oude tol” is een recreatiegebied waarin een zwembad is geintegreerd voor de kinderen. Het recreatiegebied ligt aan het spui, waarin s’zomers gezwommen kan worden, maar de stroming voor kinderen te sterk is. Behalve het zwembad met technische ruimte is tevens vorm gegeven aan het omliggende gebied met trapveldje, wandelpaden en nieuw strand. Door het gebied loopt de afwatering van de achterliggende plas, terwijl soms het gebied in de winter kan onderlopen. De oorspronkelijke uiterwaarde is op hetzelfde niveau gebleven, terwijl het zwembad en technische ruimte op een aangelegde terp is gelegd ter bescherming voor het mogelijke stijgende rivierwater.

Het aanleggen van de terp was tevens aanleiding tot het aanleggen van enkele andere glooiingen in het terrein voor de afscherming van het trapveld en als windvang voor het strand. De paden zijn op een bijpassende, organische manier vormgegeven.